Hoe kan ik mij aanmelden en werkt het in de praktijk?

Plaatsing kan via verschillende gastouderbureaus.
Het maakt dus niet uit bij welk gastouderbureau u aangesloten bent.
Vooraf vindt er met mij en uw contactpersoon van het gastouderbureau een
kennismakingsgesprek plaats en worden er duidelijke afspraken gemaakt ten
aanzien van het opvangen van uw kind. Vervolgens spreken we een plaatsing datum
af en gaan we een aantal dagen wennen om te kijken of alles naar wens verloopt.

Informatie uitwisseling:

Gast ouder Daniëlle zal mondeling of in een schrift van het kind de dagelijkse en
bijzondere gebeurtenissen voor u opsommen/opschrijven. Dit schrift kunt u natuurlijk
mee naar huis nemen om te lezen. Zelf kunt u in dit schrift ook eventuele
bijzonderheden opschrijven.

Openingstijden:

Ik werk van maandag, dinsdag en donderdag van 06:30 uur tot 18.00 uur
(evt. andere tijden en kleine afwijkingen in overleg)

Na schoolse opvang:

kan in overleg in de Purmer-Noord


E-mailadres: info@danisbengeltjes.nl
Wie.
Wat.
Waar.
Hoe.
Foto's.
Tarieven.
Tips.